Våre vilkår

 

 

Våre vilkår

 

Intro

Denne websiden administreres av ZEVENET SL. På hele nettstedet refererer begrepene “vi”, “oss” eller “vår” til ZEVENET SL. ZEVENET SL stiller til din disposisjon, brukeren, dette nettstedet, inkludert alt innholdet, informasjonen, verktøyene og tjenestene som er tilgjengelige på denne siden, betinget av at alle vilkår, betingelser, retningslinjer og merknader er etablert her.

Ved å besøke nettstedet vårt, bruke en hvilken som helst del av det og / eller kjøpe noen av våre produkter eller tjenester, godtar du å være bundet av vilkårene og betingelsene (“Servicevilkår”, “Vilkår”), inkludert vilkårene og retningslinjene referert til her og / eller tilgjengelig via en lenke. Disse tjenestevilkårene gjelder for alle brukere av nettstedet, inkludert uten begrensning for brukere som nettlesere, produsenter, kunder, selgere og / eller innholdsbidragere.

Hvis du ikke er enig i alle vilkårene i denne avtalen, må du ikke få tilgang til dette nettstedet eller bruke noen av tjenestene. Hvis disse tjenestevilkårene betraktes som et tilbud, er aksept uttrykkelig begrenset til disse vilkårene for bruk.

Alle nye eiendommer eller verktøy som er inkludert i den nåværende butikken kan også være underlagt vilkårene for bruk. Du kan når som helst se gjennom den nyeste versjonen av vilkårene for bruk på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse vilkårene for bruk ved å legge ut oppdateringer og / eller endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden med jevne mellomrom for å se gjennom endringene. Din fortsatte bruk eller tilgang til nettstedet etter publisering av endringer utgjør aksept av slike endringer.

Identifisere data

I samsvar med informasjonsplikten i artikkel 10 i lov 34/2002 av 11. juli, Services of the Information Society and Electronic Commerce, informerer vi deg:

  • ZEVENET SL (heretter ZEVENET) er et selskap dedikert til salg av produkter og tjenester av høyteknologi anvendt på nettverksmarkedet.
  • ZEVENET er registrert i Mercantile Register of Seville, bind 5476, side 181, ark SE-92129, første inskripsjon.
  • ZEVENET med identifikasjonsnummer ES B91984021, er et selskap lokalisert på Calle Brújula 4, 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla (Spania), og er for tiden ansvarlig for drift, forvaltning og drift av nettstedet ZEVENET.COM.
  • ZEVENET krever ikke noen uttrykkelig autorisasjon for å tilby sine produkter og tjenester.

brukere

Tilgangen og / eller bruken av dette nettstedet tillegger deg brukerens tilstand, som godtar, fra slik tilgang og / eller bruk, de generelle bruksvilkårene som er etablert her. Ovennevnte vilkår vil gjelde uavhengig av de generelle kontraktvilkårene som i deres tilfelle er obligatoriske.

Ved å akseptere disse vilkårene for bruk, erklærer du at du er minst myndig i ditt hjemland, eller at du er myndig i hjemlandet ditt og har gitt oss ditt samtykke til å la noen av dine mindreårige bruke dette. nettsted.

Bruk av nettstedet

ZEVENET.COM gir tilgang til en rekke produkter, informasjon, tjenester, programmer eller data (heretter "innholdet") på Internett som tilhører ZEVENET, eller til tredjeparter som brukeren kan ha tilgang til. Bruker påtar seg ansvar for bruk av nettstedet. Dette ansvaret strekker seg til registreringen som er nødvendig for å få tilgang til visse tjenester eller innhold. I dette registeret vil brukeren være ansvarlig for å gi sannferdig og lovlig informasjon. Som et resultat av denne registreringen kan brukeren få et passord som han vil være ansvarlig for, og forplikter seg til å gjøre flittig og konfidensiell bruk av det. Brukeren forplikter seg til å bruke riktig innhold og tjenester som tilbys av ZEVENET via sitt nettsted.

Du kan ikke bruke produktene våre til noe ulovlig eller uautorisert formål, eller du kan ikke bruke tjenesten, bryte noen lov i din jurisdiksjon (inkludert men ikke begrenset til lov om opphavsrett).

Du må ikke overføre orm eller virus eller kode med destruktiv karakter. Enhver overtredelse eller brudd på noen av vilkårene vil resultere i en omgående avslutning av tjenestene dine.

ZEVENET forbeholder seg retten til å trekke tilbake alle kommentarer og bidrag som krenker respekten for personens verdighet, som er diskriminerende, fremmedfiendtlige, rasistiske, pornografiske, som forsøker mot ungdom eller barndom, orden eller offentlig sikkerhet, eller som etter vår mening vil ikke egnet for publisering. Under alle omstendigheter vil ZEVENET ikke være ansvarlig, innenfor de rammer som er fastsatt ved lov, for meningene som er uttrykt av brukerne på nettstedet eller gjennom noe deltakelsesverktøy.

Intellektuell og industriell eiendom

Alle særegne tegn, varemerker, handelsnavn, innhold, struktur, design og presentasjonsform for elementene og annen informasjon som vises på dette nettstedet tilhører ZEVENET alene eller som rettighetshaver og er beskyttet av industriell og intellektuell eiendom rettigheter.

Det er forbudt å reprodusere, transformere, distribuere, offentlig kommunikasjon og generelt noen annen form for utnyttelse av elementene som er nevnt i forrige avsnitt av brukeren uten uttrykkelig tillatelse fra ZEVENET.

Brukeren skal avstå fra å bruke midler som kan undertrykke, endre, unngå eller manipulere beskyttelsesinnretninger eller sikkerhetssystemer som kan installeres og som medfører en risiko eller skade eller deaktivere nettstedet og / eller dets innhold.

ZEVENET er ikke ansvarlig for mulig upassende bruk gjort av tredjeparter av denne websiden, og heller ikke for informasjonen som overføres gjennom den til tredjeparter. Bruken av innholdet som brukeren kan lage og de mulige konsekvensene eller skader som kan oppstå, er brukerens eget ansvar. ZEVENET er ekskludert for skader og tap av noe slag forårsaket av brukere ved bruk av lenker, kataloger og søkeverktøy, som gir brukere tilgang til nettsteder som tilhører og / eller administreres av tredjeparter, samt tilstedeværelse av virus eller andre ondsinnede koder i innholdet som kan forårsake skade på datasystemet, elektroniske dokumenter eller filer til brukerne. ZEVENET forbeholder seg retten til å utøve de rettslige handlinger de anser hensiktsmessige avledet av ulovlig bruk av tredjeparter av innholdet på nettstedet.

Ansvarsfraskrivelse

ZEVENET er ikke ansvarlig i noe tilfelle for skader av noe slag som kan forårsake som eksempel: feil eller mangler i innholdet, manglende tilgjengelighet på nettstedet eller overføring av virus eller ondsinnede eller skadelige programmer i innholdet, til tross for at vedtok alle nødvendige teknologiske tiltak for å unngå det.

modifikasjoner

ZEVENET forbeholder seg retten til å utføre de endringene de anser hensiktsmessige på nettstedet uten forutgående varsel, å kunne endre, slette eller legge til både innholdet og tjenestene som tilbys gjennom det, og måten disse presenteres på eller ligger i din portal.

I tilfelle eksterne lenker eller hyperkoblinger til andre nettsteder som er tilgjengelige på vegne av domenet, vil ZEVENET ikke utøve noen form for kontroll over nevnte nettsteder og innhold. ZEVENET vil ikke påta seg noe ansvar for innholdet i noen lenker som tilhører et tredjepartsnettsted, og vil heller ikke garantere den tekniske tilgjengeligheten, kvaliteten, påliteligheten, nøyaktigheten, amplituden, sannheten, gyldigheten og konstitusjonaliteten til noe materiale eller informasjon som finnes i noe av nevnte hyperkoblinger eller andre nettsteder. Likeledes vil inkluderingen av disse eksterne forbindelsene ikke innebære noen form for tilknytning, fusjon eller deltakelse med de tilknyttede enhetene.

Eksklusjonsrett

ZEVENET forbeholder seg retten til å nekte eller trekke tilbake tilgang til portalen og / eller tjenestene som tilbys uten forvarsel, alene eller av en tredjepart, til de brukerne som ikke overholder de generelle bruksvilkårene.

Generelt

ZEVENET vil forfølge brudd på vilkårene samt enhver upassende bruk av portalen sin, og utøve alle sivile og kriminelle handlinger som kan tilsvare den i henhold til loven.

Endring og varighet av de nåværende forholdene

ZEVENET kan når som helst endre vilkårene som er spesifisert her. ZEVENET vil publisere alle endringene som er gjort i forholdene her, som er bestemt i den samme portalen. Enhver endring av dette dokumentet vil bli registrert behørig innen ikrafttredelsesdatoen for senere konsultasjon på denne siden.

Gjeldende lovgivning og jurisdiksjon

Forholdet mellom ZEVENET og brukeren, i tilfelle brukeren er et selskap, vil bli styrt av gjeldende spanske forskrifter, og enhver tvist vil bli sendt til domstolene og domstolene i Sevilla.

I tilfelle at en bruker er en person, kan han velge å utøve sin rett til å etablere den tilsvarende jurisdiksjonen, som fastsatt ved kongelig lovdekret 1/2007 av 16. november, som godkjenner den reviderte teksten til den generelle loven om forsvar for forbruker og brukere og andre utfyllende lover.

Generelle vilkår

Vi forbeholder oss retten til å nekte tjenesten til noen av en eller annen grunn når som helst.

Du forstår at innholdet ditt (ikke inkludert kredittkortinformasjon) kan overføres uten kryptering og innebærer (a) overføring over flere nettverk, og (b) endringer for å tilpasse og tilpasse de tekniske kravene som er nødvendige for å koble til nettverk eller enheter. Kredittkortinformasjon blir alltid kryptert under overføringen over nettverket.

Du samtykker i ikke å reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av Tjenesten / Produktet, bruk av Tjenesten / Produktet, eller tilgang til Tjenesten / Produktet eller noen kontakt på nettstedet som tjenesten leveres gjennom, uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse.

Overskriftene som brukes i denne kontrakten er kun inkludert for enkelhets skyld og vil ikke være begrenset eller påvirket av disse vilkårene.

Endringer i tjenester og priser

Prisene for våre produkter og tjenester kan endres uten varsel. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller avvikle tjenesten (eller deler eller innhold derav) uten forvarsel, men de vil bli varslet via e-post. Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, prisendringer, suspensjoner eller avbrudd i tjenesten.

Produkter og tjenester

Enkelte produkter eller tjenester kan være tilgjengelige online utelukkende via nettet. Disse produktene eller tjenestene kan ha begrensede mengder og kan kun returneres eller byttes i samsvar med returpolitikken.

Vi har gjort vårt ytterste for å vise så nøyaktig som mulig farger og bilder av produktene våre som vises i butikken. Vi kan ikke garantere at fargene på skjermen på skjermen er nøyaktige.

Vi forbeholder oss retten, men er ikke forpliktet til å begrense salget av våre produkter eller tjenester til noen person eller selskap, geografisk region eller jurisdiksjon. Vi kan utøve denne retten på en sak-til-sak-studie. Vi forbeholder oss retten til å begrense mengden av et produkt eller en tjeneste vi tilbyr. Alle beskrivelser av produkter eller produktpriser kan endres når som helst uten varsel, etter eget skjønn. Vi forbeholder oss retten til å avslutte ethvert produkt når som helst. Ethvert tilbud på et produkt eller en tjeneste er ugyldig når det er forbudt.

Vi garanterer ikke at kvaliteten på produktene, tjenestene, informasjonen eller annet materiale som er kjøpt eller innhentet av deg, vil oppfylle dine forventninger, eller at eventuelle feil i tjenesten vil bli korrigert.

Nøyaktighet av fakturering og kontoinformasjon

Vi forbeholder oss retten til å avvise innkjøpsordre som er mottatt. Vi kan etter eget skjønn begrense eller kansellere kjøpte beløp per person, per selskap, per forhandler, partner eller ordre.

På det tidspunktet en endring eller kansellering av en bestilling blir gjort, vil vi varsle deg via e-post eller faktureringsadresse eller telefonnummer som ble oppgitt på tidspunktet for bestillingen.

Du samtykker i å gi oss den nødvendige, oppdaterte og nøyaktige regnskapsinformasjonen for alle kjøpene du gjør. Du samtykker i å oppdatere din regnskapsinformasjon og annen informasjon, inkludert din e-postadresse, kredittkortnummer, utløpsdato, faktureringsadresse og / eller skatteidentifikasjonsnummer, for å fullføre transaksjonene og kontakte deg.

Valgfrie verktøy

Vi kan tilby deg tilgang til verktøy fra tredjeparter som vi ikke kan overvåke eller ha noen form for kontroll eller innspill.

Du samtykker i at vi kan gi tilgang til slike verktøy "som det er" og "når det er tilgjengelig" uten garantier, representasjoner eller betingelser av noe slag og uten støtte. Vi kan ikke ha noe ansvar av noe slag fra eller knyttet til din bruk av disse valgfrie tredjepartsverktøyene.

Enhver bruk av deg av de valgfrie verktøyene som tilbys av nettstedet er helt på egen risiko og skjønn, og du må sørge for at du er kjent og aksepterer vilkårene som disse verktøyene gir for de tilsvarende tredjepartsleverandørene.

Noe av innholdet, produktene og tjenestene som er tilgjengelige via nettstedet vårt, kan inneholde materiale fra tredjeparter.

Tredjeparts lenker på dette nettstedet kan sende deg til tredjeparts nettsteder som ikke er tilknyttet oss. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke, evaluere innholdet eller nøyaktigheten av det, og vi garanterer ikke eller har noe ansvar for noe materiale eller nettsteder til tredjeparter, så vel som for andre produkter eller tjenester fra tredjeparter.

Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade knyttet til salg av varer, tjenester, ressurser, innhold eller andre transaksjoner som er gjort i forbindelse med noen av nettstedene til tredjeparter. Vennligst les gjennom policyene og fremgangsmåten til tredjeparter, og sørg for at du har forstått riktig før du forplikter deg til en transaksjon. Klager, krav, bekymringer eller spørsmål angående tredjepartsprodukter bør rettes til tredjeparter.

Brukerkommentarer, anmeldelser og andre publikasjoner

Hvis du etter vår forespørsel sender visse spesifikke publikasjoner (for eksempel deltakelse i konkurranser) eller uten noen forespørsel fra vår side, for eksempel kreative ideer, forslag, forslag, planer eller annet materiale, enten innebygd, via e-post, per post e-post, eller på annen måte, godtar du at vi når som helst uten begrensninger kan redigere, kopiere, publisere, distribuere, oversette og annen bruk i ethvert medium eventuelle kommentarer du sender oss.

Vi er ikke og skal ikke være forpliktet til å (1) holde noen kommentarer hemmelige, (2) betale noen kompensasjon for eventuelle kommentarer, eller (3) svare på eventuelle kommentarer.

Vi kan, men er ikke pålagt å overvåke, redigere eller fjerne innhold som vi etter eget skjønn er ulovlig, støtende, truende, ærekrenkende, ærekrenkende, pornografisk, uanstendig eller annet uakseptabelt innhold som bryter med intellektuell eiendom fra noen del av disse vilkårene for bruk.

Du samtykker i at kommentarene dine ikke bryter noen tredjeparts rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerke, personvern, personlighet eller annen personlig eller eiendomsrett. I tillegg godtar du at kommentarene dine ikke vil inneholde injurierende, ulovlig, fornærmende eller uanstendig materiale, eller inneholder virus eller annen skadelig programvare som på noen måte kan påvirke driften av tjenesten eller andre relaterte nettsteder. Du må ikke bruke en falsk e-postadresse, late som om du er en annen enn deg selv, eller noe annet som later til å lure oss eller til tredjeparter, samt opprinnelsen til kommentarene dine. Du er eneansvarlig for eventuelle kommentarer du gjør og for deres nøyaktighet. Vi tar ikke ansvar eller påtar oss byrden av kommentarer lagt ut av deg eller noen tredjepart.

Personlig informasjon

Inkludering av personlig informasjon via nettbutikken administreres og behandles av vår personvernpolicy og av sikkerhetsfilene i henhold til den spanske databeskyttelsesloven.

Feil, unøyaktigheter og mangler

Noen ganger kan det være informasjon på nettstedet vårt eller i tjenesten / produktet som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller mangler som kan være relatert til produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, produktfraktkostnader, transittider og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å rette feil, unøyaktigheter eller mangler, og endre eller oppdatere informasjonen, og kansellere bestillinger hvis informasjon på tjenesten / produktet eller på et relatert nettsted er unøyaktig når som helst uten forvarsel (inkludert etter at du har genererte innkjøpsordren din).

Vi forplikter oss ikke til å ha forpliktelse til å oppdatere, fikse eller avklare i Tjenesten / Produktet eller på noen relatert webside, inkludert uten begrensning, prisinformasjon, unntatt hvis loven krever det. Oppdateringer som ikke er spesifisert eller oppdaterte datoer brukt i tjenesten / produktet eller på en relatert webside, bør tas for å indikere at all informasjonen i tjenesten / produktet eller på et relatert nettsted er endret eller oppdatert.

Forbud mot bruk

I tillegg til andre forbud som er angitt i vilkårene for bruk, er det forbudt for deg å bruke nettstedet eller dets innhold: (a) for noe ulovlig formål; (b) å be andre om å utføre eller delta i en ulovlig handling; (c) bryter enhver internasjonal, føderal, provinsiell eller statlig forskrift eller lov, samt lokale forordninger; (d) krenke eller krenke våre immaterielle rettigheter eller andres immaterielle rettigheter; (e) trakassere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, baktale, nedsette, skremme eller diskriminere basert på kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemning; (f) å bruke falske eller villedende opplysninger; (g) Last opp eller overføre virus eller annen type ondsinnet kode som kan brukes på noen måte som påvirker funksjonaliteten eller driften av Tjenesten eller en relatert webside, andre websider eller Internett; (h) samle inn eller spore personens informasjon fra andre; (i) sende spam, phish, pharm, påskudd, edderkopp, gjennomsøke eller skrape; (j) for ethvert uanstendig eller umoralsk formål; eller (k) forstyrre eller omgå sikkerhetstiltakene til tjenesten / produktet eller en relatert webside, andre nettsider eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte din bruk av tjenesten / produktet eller en relatert side for å bryte med noen av de forbudte bruksområdene.

Ansvarsfraskrivelse for garantiansvar; Ansvarsbegrensning

Vi garanterer ikke, representerer eller rettferdiggjør at din bruk av tjenesten / produktet er uavbrutt, betimelig, sikker eller fri for feil. Vi garanterer ikke at resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenesten / produktet vil være pålitelige eller presise.

Du godtar at vi fra tid til annen sletter tjenesten / produktet på ubestemt tid eller avbryter tjenesten når som helst. Du aksepterer uttrykkelig at bruk av eller manglende evne til å bruke tjenesten / produktet er på din egen risiko.

I intet tilfelle kan ZEVENET, våre direktører, direktører, ansatte, tilknyttede selskaper, agenter, entreprenører, tilskuddsinnehavere, leverandører, partnere, samarbeidspartnere, tjenesteleverandører eller lisensgivere være ansvarlige for tap, tap, krav eller direkte eller indirekte, tilfeldig skade. , straffende, spesielle eller betydelige skader av noe slag, inkludert, uten begrensning tap av fortjeneste, tap av inntekt, tap av sparing, tap av data, kostnader for erstatninger eller annen lignende skade, erstatning (inkludert uaktsomhet), basert på streng ansvarsavtale eller annet tilfelle som oppstår som følge av din bruk av noen av tjenestene eller et produkt produsert ved bruk av tjenesten, eller andre krav som på annen måte er relatert til din bruk av noen tjeneste eller produkt, inkludert, men ikke begrenset til feil, utelatelse av innhold, eller tap eller skade av noe slag påført som følge av bruk av tjenesten eller noe innhold (eller produkt) publisert, overført eller av noen annen posisjon som er tilgjengelig gjennom tjenesten , selv om det ikke er meldt ed av dets muligheter.

Oppsigelse

Partens forpliktelser og forpliktelser som påløper før utløpsdatoen må holdes aktive i denne avtalen for alle formål.

Disse tjenestevilkårene gjelder med mindre og til de blir sagt opp av deg eller av oss.

Du kan når som helst si opp disse tjenestevilkårene ved å varsle oss om at du ikke lenger vil bruke tjenesten vår, eller når du slutter å bruke nettstedet vårt eller produktet.

Hvis du etter eget skjønn bryter eller mistenker at du har brutt, for å overholde vilkårene eller bestemmelsene i disse tjenestevilkårene, kan vi også si opp denne avtalen når som helst uten varsel, og du vil holde ansvaret for alle beløp som skal betales opp til og inkludert datoen for oppsigelsen; og / eller vi kan nekte deg tilgang til tjenesten vår (eller noen del av den).

Fullstendig avtale

Manglende utøvelse av noen rett eller bestemmelse i disse vilkårene for bruk kan ikke utgjøre et unntak fra slik rett eller bestemmelse.

Disse tjenestevilkårene og eventuelle policyer eller operasjonelle regler publisert av oss på dette nettstedet eller i forbindelse med tjenesten / produktet utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss, styrer din bruk av tjenesten, og erstatter enhver nåværende eller tidligere kontrakt, kommunikasjon og forslag, muntlige eller skriftlige, mellom deg og oss (inkludert, men ikke begrenset til, tidligere versjoner av vilkårene for bruk).

Enhver uklarhet i tolkningen av disse vilkårene for bruk kan ikke tolkes mot skriveteamet.

Gjeldende lov

Disse tjenestevilkårene og enhver avtale som vi kan gi deg med vår tjeneste, vil være gjeldende av og tolkes i samsvar med artikkel 10 i spansk lov 34/2002 av 11. juli om tjenester fra informasjonssamfunnet og spansk elektronisk handel.

Endringer i vilkårene for bruk

Du kan gjennomgå den nyeste versjonen av vilkårene for bruk når som helst på denne siden.

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å oppdatere, endre eller erstatte noen del av disse tjenestevilkårene ved å legge ut oppdateringer og endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke nettstedet vårt jevnlig for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet vårt eller tjenesten etter publisering av endringer i disse vilkårene for bruk utgjør din aksept av disse endringene.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om vilkårene for bruk skal sendes til info@zevenet.com eller via Kontakt oss form.